محمد علی رضایی دوشنبه 6 آبان 1392 09:20 ب.ظ نظرات ()
چون که ما تاریخمان بر باد رفت

هستی و فرهنگمان بر خاک رفت

*
*
*
*
کاوه و آرش همانجا خاک شد

پهلوان کشورم عباس شد

*
*
*
*
جای کوروش را علی آمد گرفت

کل آن آتشکده آتش گرفت

*
*
*
*
رستم و سهراب ها گم میکنیم

تازی ناموس خود بت میکنیم

*
*
*

*
نقش رستم تخت جمشید خاک شد

کربلا و کاظمین آباد شد

*
*
*
*

رسم زرتشت را گر دانی که چیست

عید ما جشن غدیر و فطر نیست
*
*
*
*
ای عزیزان جملگی همت کنیم


(((( سنت اعراب خاکستر کنیم))))