شبکه HBO رسما تاریخ پخش فصل ششم رو یکشنبه 24 اپریل معادل با 5 اردیبهشت 95 اعلام کرد!
Game Of Thrones, Season 6: Sunday, April 24


منبع : 6dlera.in